Úvod

Srdečne vás vítame na našej webstránke!

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Nesvadoch datuje svoju históriu od štyridsiatych rokov minulého storočia. Zbor má približne 110 členov rôzneho veku od teenagerov cez strednú vrstvu až po dôchodcov. Naše bohoslužby sa skladajú z kázne, modlitieb a chvál hudbou . Ste srdečne pozvaní.

Pravidelné stretnutia:

  • Utorok  17.00  Modlitebná hodina
  • Utorok  18.30  Biblická hodina
  • Piatok 18.00    Dorast
  • Sobota 19.00   Mládež        
  • Nedeľa 10.00  Pravidelné bohoslužby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Správa kazateľa

Milý bratia a milé sestry, Som vďačný Pánovi za to, že tu dnes môžem z jeho milosti stáť pred vami ako kazateľ tohto zboru pri príležitosti prednesenia správy kazateľa o stave zboru, o správe za minulý rok, ale tak isto aj o správe ohľadom budúcnosti. Často sa hovorí, že minulosť je tu na to, aby sme sa poučili, ako ísť …

Read more