Zborové zložky

V našom zbore máme viacero zložiek, ktoré majú za úlohu pracovať v zbore na nejakých konkrétnych aktivitách.

Sú to:

  • Staršovstvo– stará sa o vedenie zboru
  • Nedeľná besiedka– práca s malými deťmi
  • Dorast– práca s mládežou do 15 rokov
  • Mládež– stretnutia mládeže vo veku približne 15 až 30 rokov                    http://www.mladeznsv.blogspot.com
  • Chválospevová skupinka– vedenie chvál a uctievania hudbou počas bohoslužieb
  • Sesterské stretnutia
  • Domáce skupinky– zdieľanie sa,modlitby