Linky

www.baptist.sk  Stránka Bratskej jednoty baptistov v SR

www.mladez.baptist.sk Stránka mládeže BJB na Slovensku

www.radio7.sk  Slovenské kresťanké rádio

www.horiaciker.sk Kresťanský internetový portál

www.ymca-nesvady.sk MZ YMCA  v Nesvadoch

www.onasnejde.sk  Web, na ktorom môžeš nájsť rôzne videá, články, svedectvá o tom, ako Ježiš Kristus reálne zachraňuje aj v tejto dobe!

www.gotquestions.org  Odpoveďe na biblické otázky